ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Το διδακτικό εγχειρίδιο «Προσανατολισμοί μετά το Γυμνάσιο – Σχολικό Έτος 2022-2023» αποτελεί βοήθημα  για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Γ΄ Γυμνασίου, στους/στις οποίους/ες προσφέρει τη δυνατότητα να αντλήσουν όλες τις σχετικές πληροφορίες, πριν πάρουν αποφάσεις που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία τους.

Γι’ αυτόν τον λόγο, στο βιβλίο περιγράφεται αρχικά λεπτομερώς το Γενικό Λύκειο με τη νέα του δομή, τις Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, τα Επιστημονικά Πεδία και τα Εξεταζόμενα Μαθήματα. Στη συνέχεια, περιγράφεται το Επαγγελματικό Λύκειο, με τους τομείς και τις Ειδικότητές που προσφέρει.    Τα περιεχόμενα του βιβλίου ολοκληρώνονται με την αναφορά σε ορισμένες ασκήσεις αυτογνωσίας που προέρχονται από αντίστοιχα βιβλία της Κυπριακής Δημοκρατίας για μαθητές Γ’ Γυμνασίου.

.

Διαθέσιμο: Προσανατολισμοί μετά το Γυμνάσιο – Σχολικό Έτος 2022-2023

Δείτε επίσης:

=========================

Παρουσίαση για τα κριτήρια επιλογής τύπου Λυκείου 

Κριτήρια επιλογής τύπου Λυκείου – Παρουσίαση σε pdf

Το Γενικό Λύκειο

(22) Διέξοδοι μετά το Γυμνάσιο – Το Γενικό Λύκειο long – YouTube

Το Γενικό Λύκειο – Παρουσίαση σε pdf

 =======================

Το Επαγγελματικό Λύκειο 

(22) 6 Επαγγελματικό Λύκειο Ενημέρωση Μαθητών Κοπανού blog – YouTube

Το Επαγγελματικό Λύκειο – Παρουσίαση σε pdf

Βιντεάκια Τομέων Επαγγελματικού Λυκείου 

Τομέας Δομικών Έργων

Μηχανολογικός Τομέας

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής  και Αυτοματισμού

Τομέας Πληροφορικής

Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

Τομέας Υγείας & Πρόνοιας

επίσης