ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Το e-book: Οδηγός Σπουδών των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές/μαθήτριες και τους γονείς τους να αντλήσουν όλες τις σχετικές πληροφορίες για τα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑ.Λ.) και να κατανοήσουν καλύτερα τις προκλήσεις και τις καινοτομίες που παρέχουν στους/στις μαθητές/μαθήτριές τους.

I-IIŒI„I…I€I±-I•I€I±I³I³IµII¼I±I„I¹IoI¬-I›IIoIµI¹I±-I-.I•I-I‘.I›.-IœI¬II„I¹I¿I‚-2024

4 MB