ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στην Α’ Τάξη Π.ΕΠΑΛ, μπορούν να υποβάλλουν χειρόγραφη δήλωση στο σχολείο, όπως ορίζει η εγκύκλιος, μέχρι την Τρίτη 06/09/2022 και ώρα 13.30.