Αξιολόγηση Προσφορών Τουριστικών Γραφείων για την 5ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Σερβία

Κατερίνη 13-3-2023, Αρ. Πρωτ.: 263

Στην Κατερίνη, σήμερα Δευτέρα 13/3/2023, ώρα 10.30, στο γραφείο της Διευθύντριας του 1ου ΕΠΑΛ Κατερίνης, παρευρέθηκαν οι παρακάτω, προκειμένου να ανοίξουν τις κλειστές προσφορές που κατατέθηκαν από τα ταξιδιωτικά γραφεία, σύμφωνα με την Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 5ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Σερβία 42 (±2) μαθητών/τριών και 4  συνοδών καθηγητών/τριών, από 3/4/2023 έως τις 7/4/2023, σύμφωνα με την προκήρυξη η οποία αναρτήθηκε στις 7/3/2023 με αρ. πρωτ. 225/7-3-2023 στην ιστοσελίδα του 1ου ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ. 

Τις προσφορές άνοιξαν οι: 1) Κοκκίνου Μαρία, διευθύντρια του 1ου ΕΠΑΛ Κατερίνης, 2) Βελλής Χρήστος, εκπαιδευτικός ΠΕ03, αρχηγός της εκδρομής 3) Φέκα Μαρίνα, εκπαιδευτικός, συνοδός, 4) Καλαϊτζίδης Χαράλαμπος, μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων,  και 5) Αλεξανδρίδης Ελευθέριος τμήμα ΓΦυς. εκπρόσωπος του 15μελούς.

  Οι προσφορές που κατατέθηκαν ήταν οι ακόλουθες: 

 1. TASIONAS TRAVEL :
 2. 175€/μαθητή (3* GARNI HOTEL LAKE Τσάτσακ & 3* CENTAR BALACEVIC  Βελιγράδι) με πρωινό. 
 3. (3* GARNI HOTEL LAKE Τσάτσακ & 3* HOTEL SRBIJA Βελιγράδι) με πρωινό & 275€/μαθητή με ημιδιατροφή στο Βελιγράδι .
 4. GARNI HOTEL LAKE Τσάτσακ & 4* SKY HOTEL Βελιγράδι) με πρωινό.
 5. GARNI HOTEL LAKE Τσάτσακ & 4* ABBA HOTEL Βελιγράδι) με πρωινό & 295€/μαθητή με ημιδιατροφή στο Βελιγράδι .
 6. GARNI HOTEL LAKE Τσάτσακ & 4* HOLIDAY INN Βελιγράδι) με πρωινό.
 •  HOLIDAYS
 • GARNI HOTEL LAKE Τσάτσακ & 4* HOTEL SUMADJA Βελιγράδι) με πρωινό & 285€/μαθητή με ημιδιατροφή στο Βελιγράδι .
 • GARNI HOTEL LAKE Τσάτσακ & 4* HOTEL QUEEN ASTORIA/MRPRESIDENT Βελιγράδι) με πρωινό & 320€/μαθητή με ημιδιατροφή στο Βελιγράδι .
 • GRECOS TRAVEL
 • 214€/μαθητή (3* POZEGA HOTEL Τσάτσακ & 4* NOVA CITY Βελιγράδι) με πρωινό συν 6€/μαθητή για ιατροφαρμακευτική ασφάλεια, 16€/μαθητή για υπηρεσία αρχηγού εκδρομής & 2,5€/μαθητή/ημέρα για υπηρεσία τοπικού ξεναγού
 • 224€/μαθητή (3* POZEGA HOTEL Τσάτσακ & 4* NEVSKI Βελιγράδι) με πρωινό συν 6€/μαθητή για ιατροφαρμακευτική ασφάλεια, 16€/μαθητή για υπηρεσία αρχηγού εκδρομής & 2,5€/μαθητή/ημέρα για υπηρεσία τοπικού ξεναγού

Κατόπιν αναλυτικής εξέτασης όλων των οικονομικών αλλά και των ποιοτικών στοιχείων των προσφορών αποφασίστηκε ομόφωνα η ανάθεση της εκδρομής στο πρακτορείο  TASIONAS TRAVEL: 237€  ΜΕ ΦΠΑ με πρωινό,  διότι είναι η πιο συμφέρουσα προσφορά και επιπλέον συμπεριλαμβάνεται επίσημος ξεναγός στην πόλη του Βελιγραδίου, πλήρης ιατροφαρμακευτική κάλυψη καθώς και η κεντρική τοποθεσία των ξενοδοχείων. 

Για τον λόγο αυτόν συντάσσεται το παρόν πρακτικό, υπογράφεται και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του σχολείου στις 13/3/2023.

                     Η Διευθύντρια                                                                         Τα μέλη της επιτροπής

  του 1ου ΕΠΑΛ Κατερίνης                                                              Βελλής Χρήστος

                                                                                                           Φέκα Μαρίνα

                    Μαρία Κοκκίνου                                                          Καλαϊτζίδης Χαράλαμπος

    Αρχιτέκτων μηχανικός                                                                Αλεξανδρίδης Ελευθέριος

axiolServia

577 KB