Ενημέρωση των μαθητών/τριών της Α’ τάξης ΠΕΠΑΛ και του Τομέα Δομικών έργων (Β’ και Γ’ Λυκείου) για θέματα που αφορούν τη Γεωπληροφορική και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των μαθητών/τριών της Α’ τάξης ΠΕΠΑΛ και του Τομέα Δομικών έργων (Β’ και Γ’ Λυκείου) για θέματα που αφορούν τη Γεωπληροφορική και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών από τον κ.Ζάννα Κωνσταντίνο Τοπογράφου Μηχανικού MSc και υποψήφιου Διδάκτορα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.