Δράση – Τεχνητή νοημοσύνη – ΑΙ (Artificial Intelligence)Τεχνητή νοημοσύνη –

Στις 17/04/2024 πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο μας εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση μαθητών της Α’ Λυκείου σε συνεργασία με την δημόσια κεντρική βιβλιοθήκη της Κέρκυρας στα πλαίσια του Corfu Lab Tech. Η επιμόρφωση των μαθητών πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διδασκαλίας των μαθηματικών. Οι μαθητές ήρθαν αντιμέτωποι με τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης ΑΙ (Artificial Intelligence), που η σύγχρονη εποχή επιτάσσει, προβληματίστηκαν και αντάλλαξαν απόψεις. Στο τέλος της δράσης τους προτάθηκαν βιβλία προς ανάγνωση .

Στη διεύθυνση αυτή γίνεται αναφορά στη δράση για την τεχνητή νοημοσύνη που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας

Διαδικτυακή επιμορφωτική δράση πάνω στην ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ