Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Εγγραφών για το Σχολικό Έτος 2024-25

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί και θα δέχεται ηλεκτρονικές αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών από 27 Ιουνίου 2024 και ώρα 07:00 έως και τις 05 Ιουλίου 2024 και ώρα 23:59.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές», στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ή μέσω της διαδικτυακής πύλης:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Ο κηδεμόνας του μαθητή ή ο ίδιος αν είναι ενήλικος (>=18 ετών) υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση στην πλατφόρμα e-eggrafes . Στη συνέχεια, με κάθε πρόσφορο τρόπο θα πρέπει να καταθέσει στο σχολείο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων:

 • Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) 
 • Ο έτερος κηδεμόνας,  πρέπει με υπεύθυνη δήλωση, είτε με γνήσιο της υπογραφή από ΚΕΠ είτε μέσω gov.gr, να δηλώσει στον/
  στη διευθυντή/ντρια του Π.ΕΠΑ.Λ. ότι συναινεί να υποβάλει ο Κηδεμόνας
  e-eggrafes την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής/ανανέωσης εγγραφής/μετεγγραφής του/της μαθητή/τριας για το Π.ΕΠΑΛ, μέσω της εφαρμογής e-eggrafes, προκειμένου να εγγραφεί
  και να φοιτήσει στη σχολική μονάδα που θα κατανεμηθεί μετά την
  ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγγραφών, ανανεώ-
  σεων εγγραφών ή μετεγγραφών.
 • Οι γονείς κηδεμόνες των μαθητών της Α΄ Τάξης θα πρέπει το αργότερο έως την έναρξη των μαθημάτων να προσκομίσουν το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή
 • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας του μαθητή
 • Για αλλοδαπούς μαθητές απαιτείται επίσημα μεταφρασμένο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Μία ή δύο φωτογραφίες εφόσον επιθυμούν την έκδοση Δελτίου Πάσο.

Οι κηδεμόνες των μαθητών που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α΄ Τάξη Π.ΕΠΑΛ, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και την επεξεργασία τους, ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος e-εγγραφές για την ικανοποίηση ή μη της αίτησής τους, και καλούνται να καταθέσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο στο Π.ΕΠΑΛ στο  οποίο έχουν
τελικά κατανεμηθεί (με βάση τον Βαθμό Απόλυσης από το Γυμνάσιο) τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής.

Τα αποτελέσματα κατανομής των μαθητών θα βγουν στις 8/7 και οι κηδεμόνες μπορούν να προέρχονται τις ημέρες θερινής υπηρεσίας στο σχολείο για να ολοκληρώσουν την εγγραφή.

Κατά τους θερινούς μήνες (Ιούλιο & Αύγουστο) το σχολείο θα είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη και θα δέχεται τους γονείς και κηδεμόνες προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή του τέκνου τους.

Όλα τα έγγραφα που θα χρειαστεί να προσκομίσετε στο σχολείο (για κάθε τάξη ξεχωριστά), υπάρχουν στο παρακάτω συμπιεσμένο αρχείο:

1 MB